Chính sách bảo mật

Website chungcupremierberriver.com của chúng tôi luôn đặt vấn đề bảo mật quyền riêng tư của khách hàng lên hàng đầu. 

Cách thu thập thông tin

Khi bạn để lại comment lại thì đồng thời bạn phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi ví dụ như: họ và tên, ngày sinh, mail, địa chỉ,…

Dữ liệu có được chia sẻ cho bên thứ ba không

Tất cả các dữ liệu mà chúng tôi lấy được tuyệt đối sẽ không cung cấp cho bên thứ ba biết được nếu không đuộc sự cho phép từ các bạn.